Een Burgerberaad?

Wat is een Burgerberaad?

In een burgerberaad worden beslissingen genomen over de toekomst van een gemeenschap, bijvoorbeeld een wijk, dorp, stad, regio of land. Een burgerberaad bestaat uit een groep gelote inwoners, aangevuld met een paar ambtenaren, politici en werkgevers. Een burgerberaad komt meerdere keren bij elkaar, verspreid over een paar maanden.

Bij een burgerberaad staan twee zaken centraal:

  1. Op een zorgvuldige manier moet het gesprek tussen alle deelnemers worden vormgegeven. Er moet ruimte worden gemaakt om alle verschillende ideeën binnen Wageningen te kunnen horen. Tijdens het Burgerberaad moeten alle verschillende ervaringen, ideeën en gevoelens kunnen worden gedeeld. Het doel hiervan is dat alle deelnemers ten eerste vanuit hun eigen ervaring als onderdeel van de samenleving kunnen meespreken, ten tweede dat je als deelnemer, door andermans verhalen aan te horen je visie kan verbreden, en dat er uiteindelijk als gemeenschap een besluit kan worden gemaakt. Er is geen drempel om mee te doen, wat betreft kennisachtergrond. Tijdens het proces van het Burgerberaad kan je aangeven welke deskundigen je wilt spreken, of over welke onderwerpen je informatie wilt ontvangen.
  2. De deelnemers van het Burgerberaad komen vanuit alle verschillende hoeken en lagen van de samenleving van Wageningen. Voor een goed klimaatbeleid is het belangrijk dat verschillende ervaringen en kennis van jong – oud, rijk – arm, de slimme koppen of de handige alles-kunners van onze gemeenschap meepraten en besluiten. Zo kan er met het beleid rekening worden gehouden met de diverse situaties van de inwoners, plus, het zal ook helpen bij het vinden van diverse, creatieve en vernieuwende ideeën voor het klimaatbeleid in Wageningen.

DISCLAIMER

Deze website is nog spiksplinter nieuw! We zijn nog volop bezig om informatie toe te voegen en aanpassingen te maken. Mocht je graag bepaalde informatie op de site zien of misschien typfouten hebben ontdekt, laat het ons vooral weten met een mailtje!